software house devqube

IT dla rolnictwa, Wielka Brytania

Aplikacja mobilna do obsługi produkcji rolnej

Aplikacja mobilna – innowacyjne oprogramowanie działające w chmurze, zapewniające większą produktywność i efektywność kosztową w całym rolniczym łańcuchu dostaw. Oparte na chmurze narzędzie umożliwia aktywne śledzenie wydajności, z podziałem na poszczególne na pola uprawne, gospodarstwa, zespoły i wykonywane czynności. Zapewnia również funkcje Manage Harvest Systems, aby osiągnąć elastyczność niezbędną do zarządzania wynagrodzeniami pracowników, uwzględniając zebrane ilości, godzinę czy rozliczenie w systemie hybrydowym. Monitoruje najbardziej wydajnych pracowników, ile kg na godzinę zbierają, ile kosztuje każdy kilogram, gdzie i kiedy każda osoba pracowała.

Data

Styczeń 2021

Usługi

Rozwój oprogramowania, mierzenie wydajności

Kategoria

Produkcja rolna i spożywcza

Lokalizacja

Wielka Brytania

Opis projektu

Firma technologiczna zatrudniła Devqube do stworzenia aplikacji mobilnej. Byliśmy odpowiedzialni za całkowitą przebudowę platformy, w tym zaprojektowanie systemu, który miał działać w określonych ramach czasowych zarówno online jak i offline.

online & offline

wysoka wydajność

działa w chmurze

pełny monitoring

Nasze rozwiązanie

"Dzięki wysiłkom Devqube wynik przerósł oczekiwania klienta. Zespół ukończył platformę przy bardzo napiętym harmonogramie. Po pierwsze, byli w stanie wcześnie wykryć problemy, aby zapobiec błędom. Po drugie, ich działanie, które znacznie przekroczyło oczekiwane efekty, zaowocowało udaną współpracą. Było to prawie całkowite przepisanie poprzedniej wersji systemu i zostało dostarczone w terminie. Aplikacja mobilna Ionic miała działać zarówno online, jak i offline. Całe rozwiązanie miało być płynnie zsynchronizowana na dwóch platformach (internetowej i mobilnej) i zapewniać personelowi wsparcie techniczne na miejscu.

Potrzebowaliśmy też wsparcia własnego zespołu programistów, aby wspólnie z Klientem opracować aplikację mobilną w Ionic i platformę internetową w Angular. Devqube znacząco pomógł w tym procesie, dostarczając aplikację mobilną Ionic i części platformy internetowej w Angular." - CEO Codeclusive

Efekt

W ciągu 3 miesięcy dostarczono kompletną platformę, która zastąpiła istniejący system klienta. Przede wszystkim system został opracowany pomimo napiętego harmonogramu, a wynik przekroczył oczekiwania klienta. W rezultacie konieczne będą dalsze prace stałego zespołu, ale kontynuacja współpracy była oczywista od samego początku. Co więcej, jeśli chodzi o komunikację i motywację to byliśmy spójni od początku do końca, więc dokładnie wiedzieliśmy, co jest pilne, a co należy dokładnie przemyśleć. Dało to klientowi dużą pewność, że wspieramy projekt we właściwy sposób. Devqube był w stanie wykryć problemy bardzo wcześnie i tym samym zapobiec wszelkim przeróbkom na późniejszych etapach. Podczas całej realizacji projektu, nie było dla nich zadania zbyt trudnego ani zbyt skomplikowanego." CEO Codeclusive

Co nasi klienci mówią o nas

Gotów na współpracę?
Chcesz razem z nami zrealizować swój pomysł?
Kontakt