software house devqube

Aplikacja do zamawiania jedzenia, PL

Jak naprawiliśmy 80% błędów aplikacji Klienta, dzięki audytowi użyteczności

Przeprowadziliśmy szczegółowy i kompleksowy audyt użyteczności aplikacji mobilnej do zamawiania posiłków dla klienta z branży gastronomicznej.
 
Nasz audyt UX objął następujące obszary:
• system nawigacyjny,
• struktura strony głównej,
• kompozycja i sposób przekazania informacji (w tym grupowanie treści),
• przejrzystość informacji (w tym stosowanej terminologii),
• użyteczność formularzy.

Data

Grudzień 2023

Usługi

Audyt użyteczności aplikacji mobilnej

Kategoria

Aplikacja do zamawiania jedzenia

Lokalizacja

Polska

Metodologia

Audyt użyteczności aplikacji został przeprowadzony w oparciu o:

 

Analiza heurystyczna


Metodę polegającą na analizie serwisu pod kątem heurystyk, czyli ogólnych zasad użyteczności. Ocenie w serwisie podlegają konkretne elementy wybranych widoków.

Analiza ekspercka została przeprowadzona w oparciu o najczęściej stosowane 10 heurystyk Nielsena, które brzmią następująco:

1. Poinformuj użytkownika o jego lokalizacji w serwisie.
2. Używaj jasnego i zrozumiałego języka w komunikacji.
3. Zapewnij użytkownikowi pełną kontrolę nad serwisem/aplikacją.
4. Trzymaj się standardów i zachowuj spójność.
5. Zapobiegaj błędom.
6. Pozwól na wybór zamiast zmuszać do zapamiętywania.
7. Zapewnij elastyczność i efektywność wykorzystania.
8. Postaw na estetykę i umiar.
9. Zapewnij skuteczną obsługę błędów.
10. Nadaj priorytet pomocy i dokumentacji.

 

Przejście poznawcze

Metoda polegająca na testowaniu serwisu z perspektywy użytkownika. Określa, jakie procesy mogą zachodzić na stronie/aplikacji. W pierwszej kolejności tworzone są możliwe scenariusze działań użytkownika, a następnie wykonywana jest każda akcja, aby sprawdzić wszystkie możliwe procesy na stronie.
W tej metodzie skupiliśmy się na dwóch zagadnieniach:

1. Strategia podążania za etykietami – która zakłada, że ​​użytkownicy dokonują wyborów w oparciu o nazwę zgodną z zadaniem, jakie mają do wykonania. Przykładowo, użytkownik chcący zalogować się do serwisu najprawdopodobniej wybierze spośród różnych opcji dostępnych na stronie przycisk o nazwie „Zaloguj się/Zaloguj”.
2. Proces rozwiązywania problemów w interakcji użytkownika z serwisem/aplikacją, który składa się z 4 kroków:

• wyznaczenie przez użytkownika celu do wykonania,
• szukanie przez użytkownika możliwych działań do wykonania,
• wybranie działania, które według niego pozwoli mu na zrealizowanie ustalonego celu,
• wykonanie wybranego działania i ocena reakcji systemu, potwierdzającą realizację danego celu.

W tej metodzie w pierwszej kolejności utworzone zostały możliwe scenariusze użycia, a następnie realizuje kolejne czynności, sprawdzając tym samym wszystkie możliwe procesy na stronie.

pełny audyt użyteczności

skuteczna analiza

atrakcyjny wygląd

Nowe funkcje

Nasze rozwiązanie

Efektem naszego audytu jest szczegółowy raport zawierający listę zidentyfikowanych problemów.

Każdy problem składa się ze zwięzłego opisu błędu, oceny błędu, a także proponowanej rekomendacji zmiany w formie opisowej. Ekspert każdy błąd ocenił nadając im jedną z trzech rang:

- Błąd krytyczny – Na tyle znacząco wpływa na użyteczność, że jest on w stanie zupełnie uniemożliwić użytkownikowi określone działanie na stronie, a w konsekwencji opuszczenie jej, wzbudzając przy tym negatywne emocje.
- Poważny błąd – Może znacząco obniżyć satysfakcję użytkownika, a pojawiający się wielokrotnie, sprawić, iż nie osiągnie on swojego celu i porzuci stronę.
- Drobny błąd – może obniżyć satysfakcję użytkownika, ale nie powinien prowadzić do silnej irytacji i porzucenia strony. Warty uwagi, gdyż może znacząco wpłynąć na budowanie pozytywnych doświadczeń użytkownika z serwisem.

Efekt

Przeprowadzony audyt użyteczności wykazał kilka istotnych błędów, które mogą utrudnić korzystanie z aplikacji przez użytkowników. 

 Najpoważniejszymi z nich były te błędy, które dotyczą nawigacji. Mogą one powodować trudności w zrozumieniu działania aplikacji oraz powodować frustrację, czego konsekwencją może być porzucenie aplikacji. 

 Równie istotne okazały się zmiany w obszarze procesu składania zamówień i dokonywania płatności. Moment, w którym użytkownik ma zapłacić jest głównym celem aplikacji, dlatego też proces ten powinien być przejrzysty i zaprojektowany w taki sposób aby zawierać jak najmniej momentów, w których użytkownik może poczuć się zagubiony, niepewny i niedoinformowany.

Dla Ciebie też wykonamy profesjonalny, kompleksowy audyt.  Skontaktuj się z nami już dziś!

Co nasi klienci mówią o nas

Gotów na współpracę?
Chcesz razem z nami zrealizować swój pomysł?
Kontakt